maandag 7 januari 2013

Kaart Waddenzee en Waddeneilanden Vakantie

Kaart Waddenzee en Waddeneilanden
De Waddenzee is een ondiepe binnenzee in het noordwesten van Europa. Landen aan de Waddenzee zijn Nederland, Duitsland en Denemarken. De Friese naam van de zee is Waadsee, de Duitse naam Wattenmeer en de Deense naam Vadehavet.

De zee heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante kilometer, een lengte van ongeveer 500 kilometer en een breedte van gemiddeld 20 kilometer.

Bij laagwater ligt de zee bijna droog. De scheepvaart kan gebruik maken van geulen.

De zee ligt aan de zuidkant van de Waddeneilanden en de Noordzee en aan de noordkant van de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland.

Het gebied strekt zich uit van de plaats Den Helder, in het uiterste noordwesten van Nederland, tot Ebsberg in Denemarken.

Voordat in Nederland de Afsluitdijk werd aangelegd werd de Zuiderzee ook tot de Waddenzee gerekend.

De Waddenzee wordt onderbroken door de Hindenburgdamm van het eiland Sylt.

Het Nederlandse deel van de Waddenzee is verdeeld onder de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Eilanden Waddenzee
In de Waddenzee liggen ruim 25 eilanden. Ze worden wel in drie groepen ingedeeld: de Nederlandse Waddeneilanden of West-Friese Eilanden, de Oost-Friese Eilanden en de Noord-Friese Eilanden.

Nederlandse Waddeneilanden
De Nederlandse Waddeneilanden, of West-Friese Eilanden, zijn van west naar oost Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de onbewoonde eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog.

Duitse Oost-Friese Eilanden
De Oost-Friese Eilanden, in het Duits: Ostfriesische Inseln, zijn de Duitse eilanden in de Noordzee. Ze horen bij de deelstaat Neder-Saksen, voor de kust van Oost-Friesland.

De Duitse eilanden zijn, van west naar oost, Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog en Wangerooge. Badplaatsen op de eilanden trekken veel toeristen.

Deense en Duitse Noord-Friese Eilanden
De Noord-Friese Eilanden, in het Duits: Nordfriesche Inseln, in het Deens: Nordfriske Øer, zijn de Waddeneilanden die voor een deel tot Duitsland en een deel tot Denemarken behoren.

Ze liggen voor de kust van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en het Deense schiereiland Jylland (Jutland).

Tot Duitsland behoren de eilanden Sylt, Föhr, Amrum, Nordstrand, Pellworm en de tien Hälligen.

Bij Denemarken horen Fanø, Mandø en Rømø.

Economie
Economisch is de Waddenzee van belang voor de visserij en het toerisme. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint in het Nederlandse deel van de zee aardgas.

Klimaat en vakantie
De Waddenzee heeft een zeeklimaat met milde winters en zachte zomers.

Het gebied is voor een vakantie onder meer populair vanwege de badplaatsen, stranden, de mogelijkheden van waterrecreatie, de prachtige natuur.

De delen van de Waddenzee die bij eb droogvallen zijn in trek om te wadlopen.

Vooral op de Duite eilanden Sylt, Borkum, Amrum en Föhr is het toerisme sterk ontwikkeld.

In Nederland is het eiland Texel bijzonder in trek bij jongeren om te kamperen.

Natuur
De Waddenzee is een belangrijke kraamkamer van veel vissoorten die in de Noordzee leven. Daarnaast is het een pleisterplaats en winterkwartier van talrijke soorten trekvogels uit noordelijke streken.

Het Waddenzeegebied heeft een grote ecologische waarde. Het gebied staat, met uitzondering van het Deense deel, sinds 26 juni 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO